Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3107) Chính sách (2000) Thuế - Lệ phí (1843)
Doanh nghiệp (1751) Hành chính (1745) Đất đai - Nhà ở (1609)
Tài chính - Ngân hàng (1554) Giáo dục - Đào tạo (1204) Lao động - Tiền lương (907)
Xây dựng (819) Y tế - Sức khỏe (753) Xuất - Nhập khẩu (734)
Đầu tư (728) Nông nghiệp (685) Giao thông (681)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
32/2016/QĐ-TTg 08/08/2016 Ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình
31/2016/QĐ-TTg 05/08/2016 Quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên quốc phòng
30/2016/QĐ-TTg 28/07/2016 Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong các Ủy ban liên Chính phủ với nước ngoài
118/2016/NĐ-CP 22/07/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người
117/2016/NĐ-CP 21/07/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
116/2016/NĐ-CP 18/07/2016 Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
115/2016/NĐ-CP 08/07/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp
114/2016/NĐ-CP 08/07/2016 Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài
29/2016/QĐ-TTg 05/07/2016 Điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
99/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Về quản lý và sử dụng con dấu
98/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
97/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
96/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
95/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
94/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê
93/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm
92/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng
91/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
90/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
89/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế
87/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
86/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán
85/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
84/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
83/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định bậc trình độ kỹ năng nghề, điều kiện nâng bậc của công nhân quốc phòng
82/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam
81/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông
80/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt
79/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản
78/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
77/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
75/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV
74/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
73/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm
72/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Về hoạt động nhiếp ảnh
71/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án
70/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
69/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
68/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
67/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế
66/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm
65/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
64/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
63/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
62/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
61/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
60/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
59/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định về Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
58/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
57/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng
1 - 50 | 37133Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.