Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3246) Hành chính (2243) Chính sách (2050)
Thuế - Lệ phí (2020) Doanh nghiệp (1781) Đất đai - Nhà ở (1715)
Tài chính - Ngân hàng (1572) Giáo dục - Đào tạo (1247) Lao động - Tiền lương (950)
Xây dựng (864) Y tế - Sức khỏe (785) Xuất - Nhập khẩu (763)
Đầu tư (740) Giao thông (715) Nông nghiệp (713)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
57/2018/NĐ-CP 17/04/2018 Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
55/2018/NĐ-CP 16/04/2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
53/2018/NĐ-CP 16/04/2018 Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
52/2018/NĐ-CP 12/04/2018 Về phát triển ngành nghề nông thôn
51/2018/NĐ-CP 09/04/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa
50/2018/NĐ-CP 09/04/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
18/2018/QĐ-TTg 02/04/2018 Về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
49/2018/NĐ-CP 30/03/2018 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
17/2018/QĐ-TTg 30/03/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
16/2018/QĐ-TTg 23/03/2018 Về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
48/2018/NĐ-CP 21/03/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số
46/2018/NĐ-CP 14/03/2018 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
45/2018/NĐ-CP 13/03/2018 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa
44/2018/NĐ-CP 13/03/2018 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
43/2018/NĐ-CP 12/03/2018 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải
42/2018/NĐ-CP 12/03/2018 Bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng
41/2018/NĐ-CP 12/03/2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
40/2018/NĐ-CP 12/03/2018 Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
27/2018/TT-BQP 12/03/2018 Ban hành Nội quy cơ sở giam giữ trong Quân đội nhân dân
23/2018/TT-BTC 12/03/2018 Hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành
15/2018/QĐ-TTg 12/03/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
14/2018/QĐ-TTg 12/03/2018 Ban hành Quy chế phối hợp cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam
39/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
38/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
37/2018/NĐ-CP 10/03/2018 Quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự
34/2018/NĐ-CP 08/03/2018 Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
32/2018/NĐ-CP 08/03/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
31/2018/NĐ-CP 08/03/2018 Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
30/2018/NĐ-CP 07/03/2018 Quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự
13/2018/QĐ-TTg 06/03/2018 Quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
12/2018/QĐ-TTg 06/03/2018 Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
29/2018/NĐ-CP 05/03/2018 Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
09/2018/TT-BGTVT 02/03/2018 Quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia
28/2018/NĐ-CP 01/03/2018 Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương
27/2018/NĐ-CP 01/03/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
11/2018/QĐ-TTg 01/03/2018 Ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam
10/2018/QĐ-TTg 01/03/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
09/2018/QĐ-TTg 01/03/2018 Về việc kéo dài thời hạn thí điểm áp dụng một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam
26/2018/NĐ-CP 28/02/2018 Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
25/2018/NĐ-CP 28/02/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
06/2018/QĐ-UBND 28/02/2018 Bãi bỏ Quyết định số 1496/2003/QĐ-UB-TC ngày 13 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
24/2018/NĐ-CP 27/02/2018 Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động
02/2018/TT-BCT 27/02/2018 Quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới
01/2018/TT-BLĐTBXH 27/02/2018 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
01/2018/TT-BCT 27/02/2018 Quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân
05/2018/QĐ-UBND 26/02/2018 Bổ sung giá đất ở đô thị của một số tuyến đường vào Mục III, Bảng số 7 của Bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Buôn Hồ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh
02/2018/TT-BTP 26/02/2018 Ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại
23/2018/NĐ-CP 23/02/2018 Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
22/2018/NĐ-CP 23/02/2018 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
21/2018/NĐ-CP 23/02/2018 Quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ
1 - 50 | 39323Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.