Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3163) Chính sách (2020) Thuế - Lệ phí (1952)
Hành chính (1900) Doanh nghiệp (1756) Đất đai - Nhà ở (1624)
Tài chính - Ngân hàng (1557) Giáo dục - Đào tạo (1216) Lao động - Tiền lương (917)
Xây dựng (842) Y tế - Sức khỏe (769) Xuất - Nhập khẩu (743)
Đầu tư (736) Nông nghiệp (694) Giao thông (691)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
17/2017/NĐ-CP 17/02/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
16/2017/NĐ-CP 17/02/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
15/2017/NĐ-CP 17/02/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14/2017/NĐ-CP 17/02/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
13/2017/NĐ-CP 10/02/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
10/2017/NĐ-CP 09/02/2017 Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
09/2017/NĐ-CP 09/02/2017 Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
08/2017/NĐ-CP 08/02/2017 Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí
07/2017/NĐ-CP 25/01/2017 Quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
06/2017/NĐ-CP 24/01/2017 Về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế
05/2017/QĐ-UBND 20/01/2017 Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 92/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng phà trên địa bàn tỉnh An Giang
02/2017/QĐ-TTg 17/01/2017 Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
01/2017/QĐ-TTg 17/01/2017 Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
05/2017/NĐ-CP 16/01/2017 Quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam
04/2017/NĐ-CP 16/01/2017 Về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ
03/2017/NĐ-CP 16/01/2017 Về kinh doanh casino
02/2017/NĐ-CP 09/01/2017 Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
01/2017/NĐ-CP 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
59/2016/QĐ-TTg 31/12/2016 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo
67/2016/QĐ-UBND 30/12/2016 Về việc tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính
47/2016/TT-BGTVT 30/12/2016 Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ hàng không
42/2016/TT-NHNN 30/12/2016 Quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân
41/2016/TT-NHNN 30/12/2016 Quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
40/2016/TT-NHNN 30/12/2016 Quy định hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa của ngân hàng thương mại
36/2016/TT-NHNN 30/12/2016 Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng
27/2016/TT-BGDĐT 30/12/2016 Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
175/2016/NĐ-CP 30/12/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
174/2016/NĐ-CP 30/12/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán
46/2016/TT-BGTVT 29/12/2016 Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa
35/2016/TT-NHNN 29/12/2016 Quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet
58/2016/QĐ-TTg 28/12/2016 Về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020
45/2016/TT-BGTVT 28/12/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2015/TT-BGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý sát hạch, cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt và Thông tư số 38/2010/TT-GTVT ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
34/2016/TT-NHNN 28/12/2016 Quy định việc cung cấp thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
33/2016/TT-BTC 27/12/2016 Quy định về các tỷ lệ khoản thu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đối với khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt
218/2016/TT-BQP 27/12/2016 Quy định cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng minh sĩ quan; Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Thẻ hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ; Thẻ sĩ quan dự bị; Thẻ quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị
173/2016/NĐ-CP 27/12/2016 Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
172/2016/NĐ-CP 27/12/2016 Sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
171/2016/NĐ-CP 27/12/2016 Về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
170/2016/NĐ-CP 27/12/2016 Quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải
169/2016/NĐ-CP 27/12/2016 Về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam
168/2016/NĐ-CP 27/12/2016 Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước
167/2016/NĐ-CP 27/12/2016 Về kinh doanh hàng miễn thuế
16/2016/TT-BVHTTDL 27/12/2016 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016-2020
104/2016/QĐ-UBND 27/12/2016 Bãi bỏ Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý hoạt động thoát nước đô thị, Khu Kinh tế, các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
55/2016/QĐ-UBND 26/12/2016 Về việc ban hành giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
55/2016/QĐ-TTg 26/12/2016 Về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
54/2016/QĐ-UBND 26/12/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 74/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
44/2016/TT-BGTVT 26/12/2016 Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa
43/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Ban hành Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số
42/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
1 - 50 | 37871Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.