Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3174) Chính sách (2024) Thuế - Lệ phí (1973)
Hành chính (1948) Doanh nghiệp (1758) Đất đai - Nhà ở (1641)
Tài chính - Ngân hàng (1559) Giáo dục - Đào tạo (1222) Lao động - Tiền lương (928)
Xây dựng (844) Y tế - Sức khỏe (769) Xuất - Nhập khẩu (746)
Đầu tư (736) Nông nghiệp (699) Giao thông (692)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03/2017/QĐ-UBND 19/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
02/2017/QĐ-UBND 17/01/2017 Về việc Phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đối với cơ sở bán lẻ LPG chai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
02/2017/QĐ-TTg 17/01/2017 Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
01/2017/QĐ-TTg 17/01/2017 Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
05/2017/QĐ-UBND 16/01/2017 Ban hành Quy định tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
05/2017/NĐ-CP 16/01/2017 Quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam
04/2017/QĐ-UBND 16/01/2017 Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn Cấp thoát nước Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
04/2017/TT-BTC 16/01/2017 Hướng dẫn Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 18/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
04/2017/NĐ-CP 16/01/2017 Về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ
03/2017/NĐ-CP 16/01/2017 Về kinh doanh casino
02/2017/QĐ-UBND 16/01/2017 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành có nội dung không còn phù hợp
01/2017/TT-BNNPTNT 16/01/2017 Bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam
03/2017/QĐ-UBND 13/01/2017 Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
02/2017/QĐ-UBND 13/01/2017 Về việc quy định giá một số loại dịch vụ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng
01/2017/QĐ-UBND 13/01/2017 Ban hành Quy định chi tiết về thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, bán, liên doanh, liên kết, cho thuê, tiêu hủy tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cà Mau
02/2017/QĐ-UBND 12/01/2017 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang
01/2017/QĐ-UBND 11/01/2017 Ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
01/2017/QĐ-UBND 10/01/2017 Sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Quy định giá cước và phương pháp tính cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
02/2017/NĐ-CP 09/01/2017 Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
03/2017/QĐ-UBND 06/01/2017 Quy định việc thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bến Tre
01/2017/QĐ-UBND 06/01/2017 Về việc ban hành giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre
01/2017/NĐ-CP 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
01/2017/QĐ-UBND 05/01/2017 Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
01/2017/TT-BQP 04/01/2017 Quy định việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động trong Bộ Quốc phòng
59/2016/QĐ-TTg 31/12/2016 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo
59/2016/QĐ-UBND 31/12/2016 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2016
67/2016/QĐ-UBND 30/12/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre
67/2016/QĐ-UBND 30/12/2016 Về việc tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính
52/2016/TT-BTNMT 30/12/2016 Quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1
51/2016/TT-BYT 30/12/2016 Quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước
49/2016/TT-BGTVT 30/12/2016 Quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ
48/2016/QĐ-UBND 30/12/2016 Về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
48/2016/TT-BGTVT 30/12/2016 Quy định về bảo trì công trình hàng không
47/2016/TT-BGTVT 30/12/2016 Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ hàng không
43/2016/TT-BCT 30/12/2016 Quy định về cam kết phát triển dự án và cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết
43/2016/TT-NHNN 30/12/2016 Quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính
42/2016/QĐ-UBND 30/12/2016 Ban hành tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
42/2016/TT-NHNN 30/12/2016 Quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân
42/2016/TT-BCT 30/12/2016 Quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương
41/2016/TT-BCT 30/12/2016 Quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
41/2016/TT-NHNN 30/12/2016 Quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
40/2016/TT-BCT 30/12/2016 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương
40/2016/TT-NHNN 30/12/2016 Quy định hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa của ngân hàng thương mại
39/2016/TT-BCT 30/12/2016 Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017
39/2016/TT-NHNN 30/12/2016 Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
38/2016/TT-NHNN 30/12/2016 Quy định về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với tổ chức tín dụng và các tổ chức khác
37/2016/TT-NHNN 30/12/2016 Quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia
36/2016/TT-NHNN 30/12/2016 Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng
349/2016/TT-BTC 30/12/2016 Quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
348/2016/TT-BTC 30/12/2016 Quy định quản lý tài chính thực hiện "Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025"
‹ Trước51 - 100 | 38119Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.