Văn bản quy phạm pháp luật » Loại văn bản » Quyết định
Cơ cấu tổ chức (2288) Đất đai - Nhà ở (1265) Chính sách (1199)
Doanh nghiệp (1062) Hành chính (935) Thuế - Lệ phí (841)
Giáo dục - Đào tạo (795) Tài chính - Ngân hàng (725) Xây dựng (556)
Lao động - Tiền lương (385) Giao thông (379) Đầu tư (367)
Y tế - Sức khỏe (354) Văn hóa - Thông tin (340) Nông nghiệp (337)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
48/2017/QĐ-TTg 12/12/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
46/2017/QĐ-TTg 24/11/2017 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
45/2017/QĐ-TTg 16/11/2017 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu
44/2017/QĐ-TTg 17/10/2017 Về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
46/2017/QĐ-UBND 05/10/2017 Ban hành Quy định tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc vùng sâu, vùng xa, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
51/2017/QĐ-UBND 04/10/2017 Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre
50/2017/QĐ-UBND 02/10/2017 Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre
47/2017/QĐ-UBND 28/09/2017 Về việc quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre
46/2017/QĐ-UBND 28/09/2017 Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre
43/2017/QĐ-UBND 28/09/2017 Phân cấp quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam
66/2017/QĐ-UBND 27/09/2017 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang
27/2017/QĐ-UBND 27/09/2017 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 - 2021
43/2017/QĐ-TTg 26/09/2017 Quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia
65/2017/QĐ-UBND 25/09/2017 Ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh An Giang
63/2017/QĐ-UBND 22/09/2017 Về việc điều chỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang
62/2017/QĐ-UBND 22/09/2017 Về việc điều chỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh An Giang
41/2017/QĐ-UBND 22/09/2017 V/v Ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
40/2017/QĐ-UBND 22/09/2017 V/v Ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
61/2017/QĐ-UBND 21/09/2017 Quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
45/2017/QĐ-UBND 21/09/2017 Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre
45/2017/QĐ-UBND 21/09/2017 Ban hành Quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
42/2017/QĐ-TTg 20/09/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
59/2017/QĐ-UBND 19/09/2017 Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh An Giang
28/2017/QĐ-UBND 19/09/2017 Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh
27/2017/QĐ-UBND 19/09/2017 Quy định giá cụ thể, giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh
26/2017/QĐ-UBND 19/09/2017 Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
22/2017/QĐ-UBND 19/09/2017 Về việc quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
21/2017/QĐ-UBND 19/09/2017 Về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng, bến thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
24/2017/QĐ-UBND 18/09/2017 Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
41/2017/QĐ-TTg 15/09/2017 Quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý
40/2017/QĐ-TTg 15/09/2017 Về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện
39/2017/QĐ-TTg 15/09/2017 Về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Viễn thông
39/2017/QĐ-UBND 15/09/2017 Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam
23/2017/QĐ-UBND 15/09/2017 Quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
42/2017/QĐ-UBND 06/09/2017 Ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre
57/2017/QĐ-UBND 31/08/2017 Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh An Giang
56/2017/QĐ-UBND 31/08/2017 Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang
41/2017/QĐ-UBND 30/08/2017 Về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre
55/2017/QĐ-UBND 29/08/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chuẩn kỹ thuật: Chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn thực phẩm sản phẩm cá khô và mắm cá An Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND ngày 24/11/2009
25/2017/QĐ-UBND 29/08/2017 Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất tỉnh Ninh Bình
54/2017/QĐ-UBND 28/08/2017 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng thí điểm ở 17 xã trên địa bàn tỉnh An Giang
53/2017/QĐ-UBND 25/08/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang
52/2017/QĐ-UBND 25/08/2017 Phân cấp thẩm quyền xác lập, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
51/2017/QĐ-UBND 25/08/2017 Quy định Bảng giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang
27/2017/QĐ-UBND 22/08/2017 Bãi bỏ Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về hoạt động Công báo tỉnh Lào Cai
38/2017/QĐ-TTg 18/08/2017 Quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nội
37/2017/QĐ-TTg 17/08/2017 Về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng
26/2017/QĐ-UBND 17/08/2017 Ban hành Quy chế Quản lý và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc
64/2017/QĐ-UBND 15/08/2017 Ban hành Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017 - 2020
36/2017/QĐ-TTg 29/07/2017 Về việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình
1 - 50 | 21940Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.