Văn bản quy phạm pháp luật » Loại văn bản » Thông tư
Hành chính (942) Thuế - Lệ phí (782) Tài chính - Ngân hàng (542)
Chính sách (344) Tài chính (317) Lao động - Tiền lương (312)
Xuất - Nhập khẩu (287) Giáo dục - Đào tạo (270) Nông nghiệp (255)
Y tế - Sức khỏe (225) Môi trường (203) Đầu tư (181)
Doanh nghiệp (179) Giao thông (178) Thủ tục hành chính (169)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
43/2017/TT-BTTTT 29/12/2017 Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
19/2017/TT-NHNN 28/12/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
27/2017/TT-BNNPTNT 25/12/2017 Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu
29/2017/TT-BCT 20/12/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini
49/2017/TT-BGTVT 15/12/2017 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa
132/2017/TT-BTC 15/12/2017 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
48/2017/TT-BGTVT 13/12/2017 Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Giao thông vận tải
05/2017/TT-BKHĐT 30/11/2017 Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
26/2017/TT-BCT 29/11/2017 Quy định phương pháp, trình tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu
35/2017/TT-BTTTT 23/11/2017 Quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số
34/2017/TT-BTTTT 22/11/2017 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình
33/2017/TT-BTTTT 22/11/2017 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vi ba số điểm - điểm"
48/2017/TT-BTNMT 20/11/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
45/2017/TT-BGTVT 17/11/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
44/2017/TT-BGTVT 16/11/2017 Quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn nhà nước
43/2017/TT-BGTVT 16/11/2017 Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không
23/2017/TT-BCT 16/11/2017 Quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện
31/2017/TT-BTTTT 15/11/2017 Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
25/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017 Hướng dẫn quản lý chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương
24/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017 Ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
22/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
21/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020
04/2017/TT-BKHĐT 15/11/2017 Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
41/2017/TT-BGTVT 14/11/2017 Quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển
40/2017/TT-BGTVT 09/11/2017 Hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ
19/2017/TT-BNNPTNT 09/11/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
47/2017/TT-BTNMT 07/11/2017 Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
39/2017/TT-BGTVT 07/11/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
29/2017/TT-BTTTT 07/11/2017 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong băng tần Ku"
28/2017/TT-BTTTT 07/11/2017 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền dẫn vô tuyến cố định và thiết bị phụ trợ"
38/2017/TT-BGTVT 01/11/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT ngày 08 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương
279/2017/TT-BQP 31/10/2017 Quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân
02/2017/TT-VPCP 31/10/2017 Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
278/2017/TT-BQP 27/10/2017 Ban hành Quy chuẩn QCVN 03:2017/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hủy đốt đạn súng, ngòi đạn và hỏa cụ
08/2017/TT-BNV 27/10/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
116/2017/TT-BTC 25/10/2017 Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
115/2017/TT-BTC 25/10/2017 Hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán
114/2017/TT-BTC 24/10/2017 Sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm
46/2017/TT-BTTNMT 23/10/2017 Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
45/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn
44/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím
43/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Quy định kỹ thuật kiểm tra trạm khí tượng trên cao và ra đa thời tiết
42/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn
40/2017/TT-BYT 23/10/2017 Quy định về tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn đối với thực phẩm, nước ăn uống và định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
40/2017/TT-BTNMT 23/10/2017 Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước
21/2017/TT-BCT 23/10/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
27/2017/TT-BTTTT 20/10/2017 Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
113/2017/TT-BTC 20/10/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
112/2017/TT-BTC 20/10/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy
111/2017/TT-BTC 20/10/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên
1 - 50 | 7664Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.