Văn bản quy phạm pháp luật » Loại văn bản » Thông tư
Hành chính (835) Thuế - Lệ phí (771) Tài chính - Ngân hàng (538)
Chính sách (339) Lao động - Tiền lương (301) Tài chính (295)
Xuất - Nhập khẩu (282) Giáo dục - Đào tạo (262) Nông nghiệp (254)
Y tế - Sức khỏe (222) Môi trường (193) Đầu tư (181)
Doanh nghiệp (178) Giao thông (173) Thủ tục hành chính (165)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
19/2017/TT-BGTVT 06/06/2017 Quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay
09/2017/TT-BXD 05/06/2017 Hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung
11/2017/TT-BNNPTNT 29/05/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10/2017/TT-BNNPTNT 29/05/2017 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
07/2017/TT-BCT 29/05/2017 Quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón
135/2017/TT-BQP 26/05/2017 Quy định về quản lý, bảo quản vật chứng là chất độc và một số vật chứng cần có điều kiện bảo quản đặc biệt trong Quân đội
06/2017/TT-BCT 25/05/2017 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2009/TT-BCT ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
06/2017/TT-BKHCN 25/05/2017 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục
05/2017/TT-BKHCN 25/05/2017 Quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
06/2017/TT-BTNMT 24/05/2017 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000
16/2017/TT-BGTVT 22/05/2017 Hướng dẫn tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam
04/2017/TT-BKHCN 22/05/2017 Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học
53/2017/TT-BTC 19/05/2017 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
52/2017/TT-BTC 19/05/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh
03/2017/TT-BNV 19/05/2017 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ
24/2017/TT-BYT 17/05/2017 Quy định quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
02/2017/TT-NHNN 17/05/2017 Quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
08/2017/TT-BXD 16/05/2017 Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng
50/2017/TT-BTC 15/05/2017 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
47/2017/TT-BTC 15/05/2017 Hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ
15/2017/TT-BGTVT 15/05/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm - Sửa đổi lần 1:2016 QCVN 01:2008/BGTVT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa - Sửa đổi lần 2:2016 QCVN 17:2011/BGTVT
07/2017/TT-BXD 15/05/2017 Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt
46/2017/TT-BTC 12/05/2017 Hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
44/2017/TT-BTC 12/05/2017 Quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhôm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau
02/2017/TT-BNV 12/05/2017 Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
14/2017/TT-BGTVT 10/05/2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
11/2017/TT-BGDĐT 05/05/2017 Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học"
40/2017/TT-BTC 28/04/2017 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
13/2017/TT-BGTVT 28/04/2017 Quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển
96/2017/TT-BQP 27/04/2017 Quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo trong Quân đội nhân dân Việt Nam
37/2017/TT-BTC 27/04/2017 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính
35/2017/TT-BTC 25/04/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định
06/2017/TT-BXD 25/04/2017 Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
03/2017/TT-BKHĐT 25/04/2017 Quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công
04/2017/TT-BTTTT 24/04/2017 Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz
03/2017/TT-BTTTT 24/04/2017 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
34/2017/TT-BTC 21/04/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
05/2017/TT-BCT 21/04/2017 Quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017
33/2017/TT-BTC 20/04/2017 Quy định chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống Kho bạc Nhà nước
11/2017/TT-BLĐTBXH 20/04/2017 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công
05/2017/TT-BTP 20/04/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý
30/2017/TT-BTC 18/04/2017 Quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước
02/2017/TT-BKHĐT 18/04/2017 Hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài
12/2017/TT-BGTVT 15/04/2017 Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
05/2017/TT-BYT 14/04/2017 Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
28/2017/TT-BTC 12/04/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
04/2017/TT-BTP 12/04/2017 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành
01/2017/TT-TTCP 10/04/2017 Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"
11/2017/TT-BGTVT 05/04/2017 Quy định về trang phục của cán bộ, công chức và người lao động Cục Hàng không Việt Nam
10/2017/TT-BGTVT 04/04/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các công trình biển
1 - 50 | 7417Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.