Văn bản quy phạm pháp luật » Cơ quan ban hành » Chính phủ
Cơ cấu tổ chức (731) Vi phạm hành chính (250) Thuế - Lệ phí (232)
Chính sách (224) Doanh nghiệp (208) Luật (193)
Lao động - Tiền lương (178) Đất đai - Nhà ở (172) Hành chính (170)
Tài chính - Ngân hàng (140) Y tế - Sức khỏe (92) Đầu tư (83)
Xuất - Nhập khẩu (83) Giáo dục - Đào tạo (82) Giao thông (72)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
57/2018/NĐ-CP 17/04/2018 Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
55/2018/NĐ-CP 16/04/2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
53/2018/NĐ-CP 16/04/2018 Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
52/2018/NĐ-CP 12/04/2018 Về phát triển ngành nghề nông thôn
51/2018/NĐ-CP 09/04/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa
50/2018/NĐ-CP 09/04/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
49/2018/NĐ-CP 30/03/2018 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
48/2018/NĐ-CP 21/03/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số
46/2018/NĐ-CP 14/03/2018 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
45/2018/NĐ-CP 13/03/2018 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa
44/2018/NĐ-CP 13/03/2018 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
43/2018/NĐ-CP 12/03/2018 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải
42/2018/NĐ-CP 12/03/2018 Bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng
41/2018/NĐ-CP 12/03/2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
40/2018/NĐ-CP 12/03/2018 Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
39/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
38/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
37/2018/NĐ-CP 10/03/2018 Quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự
34/2018/NĐ-CP 08/03/2018 Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
32/2018/NĐ-CP 08/03/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
31/2018/NĐ-CP 08/03/2018 Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
30/2018/NĐ-CP 07/03/2018 Quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự
29/2018/NĐ-CP 05/03/2018 Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
28/2018/NĐ-CP 01/03/2018 Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương
27/2018/NĐ-CP 01/03/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
26/2018/NĐ-CP 28/02/2018 Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
25/2018/NĐ-CP 28/02/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
24/2018/NĐ-CP 27/02/2018 Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động
23/2018/NĐ-CP 23/02/2018 Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
22/2018/NĐ-CP 23/02/2018 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
21/2018/NĐ-CP 23/02/2018 Quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ
20/2018/NĐ-CP 05/02/2018 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
19/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015
18/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
17/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
16/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
15/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
14/2018/NĐ-CP 23/01/2018 Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới
13/2018/NĐ-CP 23/01/2018 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
12/2018/NĐ-CP 23/01/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
11/2018/NĐ-CP 16/01/2018 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
10/2018/NĐ-CP 15/01/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại
09/2018/NĐ-CP 15/01/2018 Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
08/2018/NĐ-CP 15/01/2018 Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
07/2018/NĐ-CP 10/01/2018 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
06/2018/NĐ-CP 05/01/2018 Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
05/2018/NĐ-CP 05/01/2018 Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
04/2018/NĐ-CP 04/01/2018 Quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng
03/2018/NĐ-CP 04/01/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam
02/2018/NĐ-CP 04/01/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam
1 - 50 | 3645Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.